Levelogger 5 PC Software

Levelogger 5 PC Software

Levelogger® 5 PC SoftwareKenmerken:


• Programmeren van alle Solinst loggers

• Instellen van alle meetopties

• Binnenhalen van meetdata uit de loggers

• Compenseren van loggermeetgegevens met barometrische data

• Testen van loggers op goede werking

• Live meten met logger

• Kalibreren van LTC loggers
3001 LT Levelogger 5 PC Software

Gegevens downloaden, bekijken en exporteren
De gegevens worden gedownload naar een PC met een klik op een schermpictogram. Er zijn meerdere opties voor het downloaden van gegevens, waaronder 'Voeg gegevens toe' en 'Alle gegevens'. De software maakt het ook mogelijk om de data direct te bekijken in grafiek- of tabelvorm met behulp van 'Real Time View'.
Niveaugegevens worden automatisch gecompenseerd voor de temperatuur; de temperatuurgegevens worden ook gedownload. Barometrische compensatie van Levelogger-gegevens wordt uitgevoerd met behulp van de Data Wizard, die ook kan worden gebruikt voor het invoeren van handmatige gegevensaanpassingen, elevatie, compensaties, dichtheid en aanpassingen voor barometrische efficiëntie. Met de Levelogger-software kunnen de gegevens eenvoudig naar een spreadsheet of database worden geëxporteerd voor verdere verwerking.
Met de Solinst Levelogger App kunt u ook real-time of gelogde gegevens bekijken en opslaan op uw slimme apparaat.

Nuttige hulpmiddelen

De Diagnostic Utility kan worden gebruikt in geval van een onverwacht probleem. Het controleert de werking van het programma, de kalibratie, de back-up en de logging geheugens, de drukopnemer, de temperatuursensor en de batterijspanning, evenals het mogelijk maken van een volledige Memory Dump, indien nodig. Er zal van tijd tot tijd een firmware-upgrade beschikbaar zijn om de Levelogger 5 te kunnen upgraden als er nieuwe functies worden toegevoegd.

Product werking en beschrijving

De Model 3001 Levelogger® Software

Het programmeren van Leveloggers is uiterst intuïtief. Maak verbinding met een PC met behulp van een Optical Reader (Desktop Reader 5 of Field Reader 5) of PC-interfacekabel. Gebruik een enkel scherm om uw projectinformatie en bemonsteringsregime in te vullen. Sjablonen van instellingen kunnen worden opgeslagen voor eenvoudig hergebruik.
De Levelogger-tijd kan worden gesynchroniseerd met de computerklok. Er zijn opties voor onmiddellijke start of toekomstige start- en stoptijden. Het percentage resterende levensduur van de batterij en de hoeveelheid vrij geheugen worden aangegeven op het instellingenscherm.
Leveloggers kunnen ook worden geprogrammeerd met een bemonsteringsregime en start/stop-tijden met behulp van de Solinst Levelogger App op uw slimme apparaat.

Bemonsterings opties

Leveloggers kunnen worden geprogrammeerd met een lineair, event-based of een door de gebruiker te selecteren bemonsteringsschema. Lineaire sampling kan worden ingesteld van 1/8 seconde tot 99 uur.
Event-based sampling kan worden ingesteld om te registreren wanneer het niveau verandert bij een geselecteerde drempel. De metingen worden gecontroleerd op het geselecteerde tijdsinterval, maar alleen geregistreerd in het geheugen als aan de voorwaarde is voldaan. Een standaard meting wordt elke 24 uur uitgevoerd als er geen "gebeurtenis" plaatsvindt.
De optie Schema maakt het mogelijk om tot 30 schema-items te plannen, elk met een eigen bemonsteringsfrequentie en duur. Voor het gemak is er een optie om het schema automatisch te herhalen.Art. code S404411 Levelogger 5 Desktop USB Assembly
Art. code S404411 Levelogger 5 Desktop USB AssemblyUSB
Levelogger 5 Desktop USB reader voor Windows 10 omgeving.
Art. code S304411 Levelogger 5 Fieldreader
Art. code S304411 Levelogger 5 FieldreaderUSB
Levelogger 5 Fieldreader interface voor Windows 10 omgeving.
Art. code S906901 Levelogger 5 DRC USB interface
Art. code S906901 Levelogger 5 DRC USB interfaceUSB
Levelogger 5 DRC naar PC interface kabel type USB voor Windows 10 omgeving.
Art. code S262411 Levelogger Edge naar Levelogger 5 adapter
Art. code S262411 Levelogger Edge naar Levelogger 5 adapterAdapter
Levelogger Edge naar Levelogger 5 adapter.

Wordt klant bij Spectrasens en ervaar onze producten!

© 2018 Spectrasens.com. Alle rechten voorbehouden. Ontworpen door Tom Rottiers

Downloads